Close
9 juli 2021

INEOS en Petroineos gaan in Grangemouth tegen 2027 tot een miljoen ton CO2 afvangen en opslaan

https://project-one.ineos.com/wp-content/uploads/2021/07/Petroineos.jpg

INEOS en Petroineos hebben een memorandum van overeenstemming gesloten met het Acorn CCS Project om samen te werken aan de ontwikkeling van het eerste afvang- en opslagsysteem voor koolstof in Schotland.Het is de bedoeling dat het systeem, dat de hele Grangemouth-site zal bestrijken, in 2027 operationeel wordt.

INEOS en Petroineos hebben de CO2-emissies op de Grangemouth-locatie al met 37% teruggebracht sinds zij in 2005 eigenaar zijn geworden.

Dit project zal de emissiereductie in Schotland opvoeren tot meer dan 50% ten opzichte van 2005, met ruimte voor verdere, aanzienlijke volumes daarbovenop. Andrew Gardner, voorzitter INEOS Grangemouth: “Zodra het koolstofafvang- en opslagsysteem operationeel is, zal het een essentiële route bieden om permanent en veilig CO2-emissies af te vangen en op te slaan voor grote industriële emissiebronnen in heel Schotland, met aanzienlijke positieve gevolgen voor de klimaatverandering en het land.

INEOS Chemicals Grangemouth, INEOS FPS en Petroineos hebben vandaag een intentieverklaring ondertekend met het Acorn CCS Project om samen te werken aan de ontwikkeling van het eerste afvang- en opslagsysteem voor koolstof dat het industriële hart van Schotland verbindt met het Acorn CO2-transport- en -opslagsysteem in Noordoost-Schotland tegen 2027.

De aankondiging van vandaag biedt Schotland de mogelijkheid om zijn ambitieuze klimaatdoelstellingen te helpen bereiken door middel van effectieve koolstofafvang en -opslag. Investeringen op de Grangemouth-locatie zullen het mogelijk maken om tegen 2027 ongeveer 1 miljoen ton CO2 per jaar op te vangen en op te slaan, met de mogelijkheid om ook na die datum nog aanzienlijke hoeveelheden op te vangen.

INEOS en Petroineos bezitten en exploiteren in Grangemouth een van de grootste productielocaties van Schotland. Sinds zij in 2005 eigenaar zijn geworden van de faciliteit, hebben zij de CO2-uitstoot op de locatie al met 37% verminderd. Zodra het voorgestelde systeem voor koolstofafvang en -opslag operationeel is, zal de emissiereductie op de locatie verder toenemen tot meer dan 50% ten opzichte van 2005.

De INEOS-bedrijven in Grangemouth hebben stappenplannen opgesteld om de overgang naar een net-zero-economie uiterlijk in 2045 te leiden, terwijl ze winstgevend blijven en de evoluerende wet- en regelgeving voorblijven. Op basis van deze routekaarten stellen we ambitieuze maar haalbare doelen voor 2030 die in lijn zijn met onze 2045-verbintenis in Schotland, die we binnenkort zullen publiceren.

In een reactie op de aankondiging van vandaag zei Andrew Gardner, voorzitter van INEOS Grangemouth: “INEOS en Petroineos in Grangemouth erkennen het belang van het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen door onze industriële processen. Als een van de grootste producenten en werkgevers van Schotland erkennen we dat we een CO2-intensieve industrie exploiteren en dat we een belangrijke rol te spelen hebben in het helpen van Schotland om zijn Net Carbon Zero-doelstelling in 2045 te bereiken. Sinds we eigenaar zijn van de locatie hebben we al aanzienlijke reducties gerealiseerd en we zijn blij dat we dit verder kunnen uitbouwen door het bod van de Acorn CCS Scottish Cluster te ondersteunen. Eenmaal operationeel zal het koolstofafvang- en opslagsysteem een essentiële route bieden voor het permanent en veilig afvangen en opslaan van CO2-emissies voor grote industriële emmissiebronnen in heel Schotland, met aanzienlijke positieve gevolgen voor de klimaatverandering en het land.

Nick Cooper, CEO van Storegga, de hoofdontwikkelaar van het Acorn-project, verklaarde: “De partners van het Acorn-project (Storegga, Shell en Harbour Energy) zijn verheugd dat INEOS en Petroineos een MOU hebben gesloten met Acorn, wat een echt belangrijke stap is in het beheer van de industriële emissies van Schotland.  Het CCS- en waterstofproject van Acorn is geavanceerd, zeer schaalbaar en heeft duidelijk zicht op een groot CO2-klantenbestand.  Acorn biedt de groeiende Schotse cluster van emissiebronnen en het bredere Verenigd Koninkrijk een cruciale infrastructuur voor koolstofreductie.