Close

Ik ben
een
omwonende

Waarom komt Project ONE van INEOS er in Antwerpen?

Hoe zal het bijdragen tot de welvaart in onze regio?

En hoe gaan wij onze impact beperken?

Enorme oppepper voor haven en regio

Project ONE, voortrekkersrol voor Antwerpen

De laatste jaren staat de positie van de chemie in Antwerpen en Europa onder druk. Door concurrentie van China, de rest van Azië en de VS. Het is meer dan 20 jaar geleden dat er in Europa een ethyleeninstallatie gebouwd werd. Met Project ONE zullen wij deze neerwaartse trend ombuigen met installaties die qua technologie 20 jaar voor liggen op vergelijkbare complexen in Europa.

Dat zal de lat hoger leggen voor andere spelers, zowel qua technologieën als ecologische voetafdruk. Zo spelen we vanuit de Haven van Antwerpen een voortrekkersrol die onze sector zal vernieuwen en sterker maken.

Welvaart voor de haven en de regio

Met een multimiljardeninvestering in Project ONE geven we de Antwerpse chemie weer meer zuurstof.

 • Extra jobs
  • Ingenieurs, professionals in de bouw, technici en technische bachelors
  • Tot 15 miljoen manuren tijdens de bouw
  • 450 permanente hoogwaardige jobs wanneer de site operationeel is
  • Elke Project ONE-job zal er 5 creëren bij andere bedrijven
 • Een stevige impuls voor de lokale economie
  Door lokale partnerships aan te gaan (ingenieursbureaus, onderaannemers, stellingbouwers, onderhouds- en poetsdiensten, catering, …)
 • Onze investering zal de concurrentiekracht van de regio aanzwengelen en heeft het potentieel om andere investeringen aan te trekken.
Wist je dit al?
Vlaamse ingenieurs bouwen nu al mee aan Project ONE. We zoeken nog ingenieurs. En ook operators om op te leiden in onze andere productievestigingen.

Waarom Project ONE in Antwerpen?

Project ONE, wat is dat?

Met Project ONE brengt INEOS een van de meest vernieuwende en veilige ethaankrakers van Europa naar de Antwerpse haven. Wij gaan er ethyleen (etheen) en propyleen (propeen) produceren met de allernieuwste technologieën en de meest energie-efficiënte olefin-installaties in Europa.

Project ONE in Antwerpen, da’s een heel bewuste keuze. We hebben namelijk een speciale band met de regio. In 1998 zagen we hier het levenslicht. En intussen hebben wij in Antwerpen 7 afzonderlijke productievestigingen (in Doel, Geel, Lillo (2), Zandvliet (2) en Zwijndrecht).

Waarom Antwerpen ideaal is voor ons:

 • Strategische ligging: diepzeetoegang en aansluiting op grote olefin-pijpleidingen in Noordwest-Europa
 • Uitstekende relaties met de havengemeenschap
 • Met zeer bekwame, goed opgeleide medewerkers en uitstekende partnerships kunnen wij volop inzetten op innovatie
Wist je dit al?
Onze wieg staat in Zwijndrecht, in de haven van Antwerpen. Daar startten wij in 1998 onze eerste activiteiten op.

“Project ONE is een van de meest baanbrekende projecten ooit voor Antwerpen.”

Bart Janssens, Operations Representative

Zo gaan we de impact van Project ONE beperken

Een goede buur voor jou zijn, dat is heel belangrijk voor ons. Daarom doen we er alles aan om onze impact zo laag mogelijk te houden.

 • Met de allernieuwste technologieën zullen wij aan een veel lagere voetafdruk produceren.
 • Tijdens inspraak- en overlegmomenten luisteren wij naar jouw bekommernissen als omwonende.
  • We zijn lid van de Adviesraad Chemie. Die brengt chemiebedrijven van de rechteroever van de Schelde samen met bewoners van de omliggende gemeenten Stabroek, Berendrecht, Zandvliet en Lillo.
  • Naar aanleiding van de kennisgeving van de milieueffectenrapportering van Project ONE organiseerden we een vrijwillige publieke inspraakprocedure. Burgers konden zo suggesties formuleren bij de methodologie en inhoud van het milieueffectenrapport (MER).

We voldoen aan de wettelijke verplichting om een omgevingsvergunningsaanvraag in te dienen. Daarbij horen een milieueffectenrapport, een omgevingsveiligheidsrapport en een energiestudie.

Het milieueffectenrapport bestudeert de effecten van onze nieuwe installaties op de omgeving en de milderende maatregelen.

Wat met de CO2-uitstoot van Project ONE?

Met Project ONE zullen we 2 miljoen ton olefinen (ethyleen en propyleen) per jaar produceren. Daarbij zullen we minder dan de helft CO2 uitstoten dan het gemiddelde van de top-5 van de stoomkrakers in Europa.

 • We recupereren waterstof in de ethaan- en propaaninstallatie en zetten en zetten deze in als brandstof, waarmee we het gebruik van koolstofrijke brandstof substantieel verminderen.
 • Het ontwerp van de propaandehydrogenatie-unit voorziet in een maximale elektrificatie van de uitrusting om de koolstofuitstoot te beperken.
 • Project ONE is ontworpen om ‘carbon capture ready’ te zijn. Samen met 7 andere toonaangevende spelers in de Antwerpse haven onderzoeken we de haalbaarheid van een CO2-infrastructuur voor CCUS (Carbon Capture Utilisation & Storage).

Lees hier meer over hoe we onze ecologische voetafdruk aanzienlijk verlagen.

Wat met licht en geluid?

Ook hier zetten we ons in om de impact zo laag mogelijk te houden.

Geluid
Bij de bouw van de installaties zullen we te allen tijde de geldende geluidsnormen naleven. Het ontwerp van de fabrieken voorziet in het gebruik van technologieën voor geluidsreductie met inachtname van de Vlaamse standaarden.

Licht

 • We maken zo weinig mogelijk gebruik van lichten op hoge structuren.
 • Om zichtbare vlammen op grotere hoogte te vermijden, voorzien wij zowel bij de ethaan- als de PDH(propyleen)-installatie een lage gesloten grondfakkel. Daarin worden kleine restgasstromen verbrand in goed gecontroleerde omstandigheden.

Hoe zit het met mobiliteit?

Transport over de weg en de bijbehorende emissies en mobiliteitsproblemen zullen wij zo veel mogelijk beperken.

 • Tijdens de bouw worden zowel de ethyleen- als de propyleeninstallatie in modules gebouwd. Het transport daarvan verloopt per schip.
 • Grondstoffen worden aangeleverd per schip.
 • Onze afgewerkte ethyleen- en propyleenproducten zullen voornamelijk via pijpleidingen worden getransporteerd: het is de veiligste en meest efficiënte manier om ze in gasvorm naar onze klanten te brengen.

En de natuur?

Industrieel gebied
De grond waarop wij Project ONE gaan bouwen, heeft altijd een industriële bestemming gehad. Als wij die grond niet bebouwen, zal de haven van Antwerpen die sowieso een industriële bestemming geven. Wij doen dus aan haveninbreiding.

Biodiversiteit van Project ONE beschermen
Op het industrieterrein is in de loop van de tijd wilde vegetatie ontstaan. Deze vegetatie moet in het kader van geotechnisch onderzoek voor de voorbereidende werken weggehaald worden. We zullen dit ruimschoots compenseren door ten minste 55 ha bomen aan te planten in gebieden geschikt voor bebossing. Dit komt neer op een oppervlakte van 2x het Middelheimpark.

Daarnaast zoeken of creëren we een nieuwe habitat voor alle beschermde fauna. Zo verzekeren we hun voortbestaan op lange termijn.

Veilig in Antwerpen

Veiligheid een absolute topprioriteit

Een doorgedreven focus op veiligheid, daar zijn we bij INEOS voor gekend. Onze zeer strikte veiligheidsaanpak richt zich op 3 pijlers, binnen en buiten onze faciliteiten: procesveiligheid, menselijk gedrag en productveiligheid.

Al onze medewerkers en aannemers:

 • krijgen een uitgebreide veiligheidstraining.
 • maken deel uit van veiligheidsteams.
 • doen suggesties om onze veiligheidsstandaarden en –procedures continu te verbeteren.

Van onze medewerkers verwachten we dat ze zich houden aan onze 20 grote veiligheidsprincipes.

Uitstekend veiligheidscijfer
Die sterke focus op veiligheid en ‘nul verwondingen’ is succesvol. In 2019 behaalde de INEOS Groep een uitstekend veiligheidscijfer. Het equivalent van 1 ongeluk per 700 gewerkte jaren! Daarmee doen we het beter dan een kantooromgeving in de bankensector.

Veiligheid en Project ONE?
Voor Project ONE pakken wij het even veilig aan. Alle medewerkers en aannemers zullen zich aan strikte veiligheidsnormen en –procedures houden. Al van bij de aanbesteding selecteren we partners die evenveel aandacht hebben voor veiligheid en gezondheid op het werk als wij.

En wanneer we operationeel zijn? Ook dan is veiligheid natuurlijk een topprioriteit!

 • Onze installaties zullen zo betrouwbaar zijn, dat het stopzetten en opstarten ervan sterk beperkt zal zijn en daarmee ook de noodzaak tot affakkelen.
 • We voorzien opslagtanks volgens de strengste sectornormen, met een dubbele wand en buitentanks van gewapend beton.
 • Het ethyleen en propyleen dat we produceren, zal via pijpleiding vervoerd worden, de veiligste transportmodus.
Wist je dit al?
Om een kolom van 105 meter hoog te inspecteren, gaan wij drones gebruiken. Dan hoeven er geen mensen langs af te dalen. Veiliger, toch?