Close

Over
Project
ONE

Waarom is Project ONE zo baanbrekend voor de Antwerpse en Europese chemie?

Hoe innoveren wij daarmee de sector?

De weg naar een klimaatneutrale toekomst verloopt in etappes. Het is een rittenkoers, geen sprintkoers. Met Project ONE realiseren we al een reuzensprong. De ethaankraker die INEOS in Antwerpen wil bouwen, zal zo efficiënt zijn dat de CO2 uitstoot ervan niet eens de helft bedraagt van de 10% beste Europese ethaankrakers van vandaag.

In vergelijking tot de gemiddelde kraker doen we het zelfs drie keer beter. Deze prestatie zal de benchmark voor stoomkrakers in het Europese emissiehandelssysteem verlagen, waardoor andere spelers gestimuleerd worden om meer te investeren in duurzaamheid of ze zullen meer emissierechten moeten betalen.Baanbrekend voor Europese chemie

De chemische industrie is een hoeksteen van de Europese economie. Maar door de concurrentie met China en de VS kent ze de laatste decennia een terugval. Wij verwachten dat Project ONE deze achteruitgang zal keren en van Europa weer een voortrekker maakt.

Wist je dit al?
Vlaamse ingenieurs bouwen nu al mee aan Project ONE. En we zoeken nog ingenieurs en technische bachelors om aan het chemieproject van de toekomst te werken.

Het is 20 jaar geleden dat er nog zoveel (meerdere miljarden) geïnvesteerd werd in de Europese chemie. De jongste ethaan-kraker die in Europa werd gebouwd is al 25 jaar oud. De laatste jaren werden nieuwe chemische installaties voornamelijk in Amerika, China of de rest van Azië gebouwd, inspelend op lokale en zeer competitief geprijsde grondstoffen, een groeiende economie en een stijgende vraag. In 1998 spendeerde de Europese Unie nog 21 miljard euro, goed voor een derde van alle investeringen in de chemie-industrie, waarmee ze wereldwijd koploper was. Deze grafiek toont aan dat Europa in de afgelopen 20 jaar niet minder dan twee derde van haar marktaandeel verloor, van 32,8% in 1998 tot 11,8% in 2019.

Project ONE zal dankzij zeer geavanceerde technologieën een van de meest energie- en grondstof-efficiënte ethaankrakers in Europa zijn. Zo leggen we de lat hoger voor andere spelers.

De positieve impact van Project ONE op Antwerpen en Europa

 • grotere concurrentiekracht door vernieuwing van de sector met de meest geavanceerde technologie en de laagste ecologische voetafdruk
 • andere investeringen aantrekken
 • 300 permanente hoogkwalitatieve jobs wanneer de site operationeel is, 150 permanente contractoren op de site
 • Elke Project ONE-job zal er 5 creëren bij andere bedrijven
 • veel kansen voor lokale samenwerkingen met engineering- en constructiepartners en lokale aannemers
 • motor voor lokale economie om zich verder te ontwikkelen

Project ONE:
nieuwe ethaankraker in Antwerpen

Project ONE, wat is dat?

Met Project ONE bouwen wij in de Antwerpse haven een ethaankraker die 1450 kton ethyleen (etheen) per jaar zal produceren.

Wist je dit al?
Project ONE is ontworpen om één van de meest efficiënte en meest duurzame chemische plants in Europa te zijn.
Project ONE wordt gebouwd in industriegebied van de haven van Antwerpen. Aangezien INEOS maximaal gebruik maakt van de beschikbare ruimte, is dit project een perfect voorbeeld van haveninbreiding.

Super-efficiënte cluster

Voor Project ONE bouwen we infrastructuur die je ook aantreft in een kleine stad of dorp. Denk aan verharde wegen, nutsvoorzieningen (water, gas, electriciteit, rioleringen), kantoren en werkplaatsen. Zij staan in dienst van de de industriële installatie die we gaan bouwen. Alle processen zijn zo veel mogelijk geïntegreerd voor maximale energie-efficiëntie. Zo’n site bouw je niet in één, twee, drie.

Wij rekenen op 4 tot 5 jaar.

Hieronder zetten tal van collega’s hun schouders.

Ethaankraker

 • Zet het geur- en kleurloze gas ethaan om tot ethyleen (etheen).
 • Waterstof, dat ontstaat als bijproduct van het kraakproces, wordt gebruikt als koolstofarme brandstof voor de ovens.
 • Ecologische voetafdruk: minder dan 50% van de 10% best presterende Europese stoomkrakers.
 • In modules ontworpen, gebouwd en per schip naar de site vervoerd. Die modules kunnen tot 6000 ton wegen en 50 meter lang, 40 meter wijd en 60 meter hoog zijn.

Infrastructuur

Ter ondersteuning van onze installaties maken we werk van:

 • Pompen en leidingen om ethyleen te vervoeren.
 • Opslagtanks met dubbele insluiting. Buitentank van gewapend beton.
 • Een elektrisch distributienet en kilometers pijpenbruggen en kabelroutes om Project ONE met elektriciteit, proces- en gedeminariliseerd water en andere nutsvoorzieningen te bevoorraden.
 • Kilometers nieuwe verharde wegen, voetpaden, ondergrondse systemen en verlichting.

Bewuste keuze voor Antwerpen

Project ONE in Europa en meer specifiek in de Antwerpse haven realiseren? Dat is niet toevallig. Wij zijn er al een hele tijd thuis.

 • 10 afzonderlijke productie-eenheden (met labo) en 3 saleskantoren in België. R&D-vestiging in Neder-Over-Heembeek
 • 8 afzonderlijke productievestigingen liggen in/nabij Antwerpen: Doel, Geel (2), Lillo (2), Zandvliet (2), en Zwijndrecht
 • 3050 werknemers

Waarom Project ONE in Antwerpen?

 • Strategische ligging: industriegebied met diepzeetoegang en met aansluiting op de grote olefin-pijpleidingen in Noordwest-Europa.
 • Uitstekende relaties met de havengemeenschap.
 • Met zeer bekwame hoogopgeleide en technisch geschoolde werknemers volop inzetten op innovatie.
 • Project ONE geeft een flinke boost aan de concurrentiepositie van de Antwerpse petrochemische cluster. De laatste 20 jaar zijn investeringen van deze grootteorde exclusief naar andere regio’s gegaan, met name China. Project ONE breekt deze trend en zal welvaart brengen naar de Antwerpse regio. Door bijkomende investeringen aan te trekken en 300 permanente, hoogwaardige jobs te creëren.
Wist je dit al?
Het INEOS-verhaal begon in 1998 in Zwijndrecht in de haven van Antwerpen.

Zo verlagen we de impact van Project ONE

De ethyleen die wij zullen produceren, heeft een voetafdruk die meer dan de helft lager is dan de 10% best presterende stoomkrakers in Europa.

Dit spelen we klaar dankzij:

Conversie-efficiëntie van grondstoffen

In het ontwerp van de ethaankraker is gekozen voor zeer ‘selectieve’ technologieën die bijdragen tot een maximale conversie of omzetting van grondstoffen in hoogwaardige chemische stoffen.

Het resultaat?
Een zeer hoge koolstofefficiëntie van 90%. Dat is veel hoger dan in installaties die gebruik maken van nafta (ruwe aardolie) in plaats van ethaan. Dit betekent dat 90% van de koolstof in de grondstoffen wordt omgezet in een hoogwaardige chemische basisbouwsteen.

maximale energie-efficiëntie

We ontwerpen en streven naar een optimale integratie: de koelte van de grondstoffen en de warmte van de ovens van de ethaaninstallatie worden elders ingezet om energie te besparen.

een veel lagere CO2-afdruk

De CO2-voetafdruk van de ethaankraker van Project ONE op basis van ethaangas bedraagt minder dan 50% van de 10% best presterende Europese stoomkrakers.

Wist je dat:
Wanneer we de ethaankraker van Project ONE vergelijken met alle andere Europese krakers (dat zijn er een veertigtal) binnen het Europese Emissiehandelssysteem (ETS), dan zien we dat we de norm letterlijk verleggen. Binnen de categorie van stoomkrakers situeert Project One zich met 0,29 ton CO2/ton product aan slechts 43% van de benchmark (0,68 ton). Die benchmark wordt bepaald door de 10% best presterende installaties. Als onze ethaankraker op de markt komt, zal deze wegen op de benchmark: andere spelers zullen daardoor aangezet worden om bijkomende duurzame investeringen te doen of ze zullen meer emissierechten moeten betalen.

TOEKOMSTBESTENDIG DANKZIJ INGEBOUWDE FLEXIBILITEIT

De weg naar een klimaatneutrale toekomst verloopt in etappes. Project ONE maakt nu reeds een fundamenteel verschil door maximaal gebruik te maken van het allerbeste van wat de technologie van vandaag biedt. Afnemers van de ethyleen van Project ONE kunnen elk jaar 2 miljoen ton CO2 emissies besparen aangezien ze niet meer afhankelijk zullen zijn van de ethyleen van meer vervuilende installaties. Maar onze ambitie reikt verder. We hebben de nodige flexibiliteit ingebouwd in onze installaties om andere technieken te integreren zodra deze matuur zijn. Dat geeft ons de ruimte om onze voetafdruk verder te verminderen. Het is bvb technologisch mogelijk om de kraakovens en stoomketels van Project ONE volledig met waterstof te voeden. Voorwaarde is de beschikbaarheid van voldoende klimaatvriendelijke waterstof. Met de investeringen die momenteel aan de gang zijn in waterstoftechnologie, ook in Vlaanderen, ligt deze mogelijkheid in de toekomst binnen bereik. Daarnaast voorzien we in ons ontwerp ruimte voor een koolstofafvanginstallatie, zodat ook deze optie benut kan worden.

Bouwstenen voor een beter leven

Ethyleen, een van de meest gebruikte basischemicaliën, is onzichtbaar overal aanwezig in ons dagelijks leven. Het is een bouwsteen voor essentiële toepassingen die in tal van sectoren gebruikt worden:

 • Bouw:
  water- en gasleidingen die minstens 50 jaar meegaan, rioleringen, draden en kabels, isolatieschuim, …
 • Huishoudtoepassingen:
  stofzuigers, wasmachines, …
 • Gezondheidszorg:
  medicijnen, spuiten, handschoenen, zuurstofmaskers, desinfecterende handgel, …
 • Automobielsector:
  lichtgewicht onderdelen voor bumpers, interieurbekleding, batterijhouders, …
 • Hernieuwbare energie:
  smeermiddelen en wieken voor windturbines, zonnepanelen, …
 • Verpakkingsindustrie:
  drankkratten, voorraaddozen, folie voor medische en voedingstoepassingen die hygiëne garandeert en de levensduur verlengt, …

Veel meer dan kunststof

Project ONE zal geen kunststof produceren, wel gasvormige bouwstenen voor allerlei toepassingen in de chemie – veel breder dan kunststof. Dat heeft vaak een negatief imago, maar is onmisbaar in onze moderne levens. Om voedselverspilling te verminderen, medisch materiaal steriel te houden en energie te besparen, bijvoorbeeld.

Kunststof op zich is niet slecht, er onverantwoord mee omgaan wel. Daarom zetten wij bij INEOS in op een verantwoord gebruik van onze materialen. En daarom leveren we met onze recyclageprogramma’s een belangrijke bijdrage aan de circulaire economie.

Zo doen we dat

Wist je dit al?
Ethyleen is een basisgrondstof voor de productie van ethanol. Een vitaal ingrediënt voor desinfecterende handgels en alcoholdoekjes die onontbeerlijk waren tijdens de corona-pandemie.

Zijn kunststoffen echt de wortel van al het ecologische kwaad?

Volgens professor Kim Ragaert van de Universiteit Gent wordt het hoog tijd dat we meer feiten en minder emotie in het debat over ‘plastics shaming’ brengen. Haar TEDTalk is een absolute eyeopener.

Trek niet blindelings ten strijde tegen kunststoffen, omdat ze het meest zichtbare wegwerpmateriaal zijn. Plastic afval moet verminderen, plastic op zich niet. 80% van het plastic afval dat in de natuur belandt, is toe te schrijven aan de mens.

Realiseer je dat kunststoffen functionele en kostbare bronnen zijn die we in de kringloop van materialen moeten houden. Is voedselverpakking echt nodig? Wel, minder dan 2 gram kunststof verpakking beschermt een komkommer. Het verlengt zijn houdbaarheid met elf dagen! Een klein beetje kunststof voorkomt een heleboel voedselverspilling.

Kunststof-haters zouden rekening moeten houden met de ecologische voetafdruk van de alternatieven. Als we alle kunststof verpakkingen zouden verbieden en vervangen door de alternatieven (papier, glas, aluminium), dan zouden het aantal materialen en de energie die we nodig hebben, de pan uit swingen (materialen x3,6; energie x2,2). Daardoor zou de CO2-uitstoot bijna verdrievoudigen.

Bekijk zeker deze TEDTalk

Ted Talk

In een oogopslag

Koolstof-emissie tijdens levenscyclus

in onze unit minder dan de helft dan bij de productie van een equivalente hoeveelheid ethyleen in een naftakraker

Waterstof

dat vrijkomt bij het omzetten van ethaan naar ethyleen, wordt als koolstofarme brandstof gebruikt

Tijdlijn

Q1 2019

Aankondiging investering

Q3 2021

Indienen vergunningsaanvraag voor voorbereidende werken, bouw en exploitatie van de ethaankraker

2022

Start werken

Q1 2023

Finaliseren voorbereidende werken – start bouwfase

2026

Ethaankraker wordt operationeel