17 december 2020

INEOS gaat voor groene stroom in zee met RWE

https://project-one.ineos.com/wp-content/uploads/2021/04/Header_Northwester-2.jpg

Goed voor daling CO2 uitstoot in België met 745 000 ton

  • Contract met capaciteit van 56 MW (ca 200 GWh op jaarbasis) aan hernieuwbare energie
  • De groene stroom zal worden afgenomen door productievestigingen van INEOS in België
  • Dit brengt, samen met het eerder dit jaar afgesloten windenergiecontract met ENGIE, de CO2 emissiereducties voor de INEOS vestigingen in België op bijna 2 miljoen ton
  • De inzet van groene stroom maakt deel uit van de INEOS roadmap voor het terugdringen van de CO2 voetafdruk van zijn productievestigingen

INEOS is een stroomafnameovereenkomst (PPA) met RWE Supply &Trading aangegaan voor de aankoop van offshore windenergie in België. Het contract, dat loopt over een termijn van 10 jaar en van start gaat in 2021, zal INEOS voorzien van groene stroom met een capaciteit van 56 MW (198 GWh op jaarbasis) afkomstig van het Northwester2 windpark in de Belgische Noordzee.

Deze belangrijke overeenkomst is goed voor circa 25% afname van de hernieuwbare stroom van Northwester2. Het zal de CO2 voetafdruk van INEOS in België verder verminderen met 745 000 ton over de volledige looptijd van het contract. Dit stemt overeen met het van de weg halen van 65 000 personenwagens elk jaar.

Dit is het tweede contract op rij in hernieuwbare energie dat INEOS recent heeft afgesloten als onderdeel van een stappenplan dat erop gericht is om de broeikasgasemissies voor onze activiteiten te verminderen. Gecombineerd met de Norther overeenkomst met Engie die in september werd aangekondigd, brengt het contract met RWE de totale afname van Belgische offshore windenergie op 140 MW ( circa 500 GWh op jaarbasis). Dit brengt de totale reductie van CO2 emissies voor onze Belgische activiteiten op bijna 2 miljoen ton CO2 over de volledige looptijd van de contracten, vergelijkbaar met het jaarlijks van de weg halen van meer dan 160 000 personenwagens.

David Thompson, CEO INEOS Trading, verklaarde: “Deze overeenkomst met RWE is een belangrijke stap in het terugdringen van de koolstofemissies als gevolg van ons energieverbruik in België. Samen met onze eerdere deal in september, verlaagt dit onze koolstofafdruk met bijna 2 miljoen ton. We bestuderen verdere opties voor de uitbreiding van de afname van hernieuwbare energie als onderdeel van ons stappenplan om de inzet van koolstofgebaseerde energie te verminderen voor al onze vestigingen.”
Dit akkoord bevestigt RWE’s sterke ambitie om de ontwikkeling van hernieuwbare energie wereldwijd aan te zwengelen door middel van het tekenen van meerdere stroomafnameovereenkomsten met grote ondernemingen in de voorbije maanden.

“We zijn tevreden dat we met deze overeenkomst INEOS kunnen ondersteunen in de vermindering van broeikasgasemissies,” verklaarde Andre Stracke, CCO RWE Supply & Trading. “Met onze wereldwijde portfolio, behoort RWE tot de top van de grootste producenten van hernieuwbare energie. We leveren oplossingen op maat aan industriële klanten en nutsbedrijven waarmee we hen helpen in de realisatie van hun doelstellingen om het klimaat te beschermen.”