Close

Meldpunt
formulier

INEOS wenst een open dialoog te voeren en een duurzame relatie te onderhouden met de buurbedrijven en omwonenden van onze vestigingen.

Via een speciaal daarvoor opgericht meldpunt, bieden we de mogelijkheid om aanmerkingen omtrent onze activiteiten te signaleren. Indien u bezorgd bent over of hinder ondervindt van onze werkzaamheden, kan u dat langs deze weg aanmelden. Iedere melding wordt zorgvuldig onderzocht en op gepaste wijze afgehandeld.

Proces

Elke melding wordt geregistreerd, onderzocht en beantwoord volgens de ernst en complexiteit van het probleem. Wanneer INEOS een melding ontvangt, krijgt de indiener hiervan een bevestiging en wordt de betrokken afdeling gevraagd dit verder te onderzoeken en geschikte acties voor te stellen. Alle ingediende meldingen worden vertrouwelijk behandeld met bescherming van persoonsgegevens. Voor meer details zie de privacy disclaimer.

Indienen van een melding kan als volgt : 

  • Online door onderstaand formulier in te vullen
  • Telefonisch door contact op te nemen op volgend nummer: +32 (0) 470 995 395
  • Schriftelijk door een brief te sturen tav Project ONE Meldpunt, Scheldelaan 482, 2040 Antwerpen