Close

ESIA

Project ONE heeft een Milieu Effect Rapportage (MER) ontwikkeld volgens de Europese en Vlaamse MER procedure.

Hou er rekening mee dat er een onofficiële Engelse vertaling van de Project ONE Milieueffectrapportage (de “MER”) is opgesteld voor uw gemak. De officiële versie van de MER is in het Nederlands opgesteld. Er kunnen discrepanties of verschillen zijn tussen de vertaling en de officiële versies, daarom wordt er geen garantie gegeven met betrekking tot de juistheid van vertalingen.

Om ook te zorgen voor naleving van de door internationale kredietverstrekkers vereiste milieu- en sociale normen, met name de Equator Principles en IFC Performance Standards, heeft Project ONE een aanvullend assessment-proces doorlopen. De resultaten van dit aanvullende proces zijn onder meer:

  • specifieke assessments om de milieu- en sociale effectbeoordeling ESIA te vervolledigen
  • milieu en sociale beheerplannen (ESMP’s), en
  • een milieu- en sociaal managementsysteem (ESMS).

De volgende relevante assessments en beheerplannen, ontwikkeld naast de vergunningsvereisten als onderdeel van het bovenstaande proces, zijn ook beschikbaar voor alle belanghebbenden (deze documenten zijn enkel in het Engels beschikbaar):

Als je een vraag of opmerking hebt, vul gewoon even dit contactformulier in: Contact Project ONE.