Close
13 oktober 2023

Bekendmaking openbaar onderzoek omgevings-vergunnings-aanvraag project one

https://project-one.ineos.com/wp-content/uploads/2023/10/ineos-project-one-banner-1.jpg

INEOS Olefins Belgium heeft op 4 oktober een wijzigingsverzoek ingediend voor de omgevingsvergunningsaanvraag van Project ONE binnen de bestaande omgevingsvergunningsprocedure. Het bedrijf reageert hiermee op het arrest van de Raad voor Vergunningsbetwistingen van 20 juli 2023 die de vergunning, die eerder werd verleend op 7 juni 2022, vernietigde. De aanvraag werd intussen ontvankelijk verklaard door Departement Omgeving, waardoor het openbaar onderzoek van start kan gaan.

Het openbaar onderzoek zal lopen van 13 oktober 2023 tot en met 11 november 2023. Er zal over de aanvraag ook een digitale informatievergadering worden gehouden op 18 oktober, om 20u. Geïnteresseerden kunnen zich hiervoor inschrijven door een mail te sturen naar vergunningenloket@portofantwerpbruges.com en dit uiterlijk tot 17 oktober 2023.

De aanvraag en het wijzigingsverzoek kunnen geraadpleegd worden op het publieke omgevingsloket https://www.omgevingsloketvlaanderen.be/publiek-loket of via het Vergunningenloket Haven, Loodglansstraat 5 (Kaai 102) te 2030 Antwerpen. Neem hiervoor contact op via vergunningenloket@portofantwerpbruges.com of 03 229 64 75. Bezwaren en opmerkingen kunnen worden ingediend via www.omgevingsloketvlaanderen.be of per brief aan het Vergunningenloket Haven, Loodglansstraat 5 (Kaai 102) te 2030 Antwerpen.