Close
16 december 2022

Bouw ethaankraker INEOS Project ONE van start met plaatsing eerste damwand

https://project-one.ineos.com/wp-content/uploads/2022/09/ProjectOne-photo-STYN.be-215.jpg

Investering van 4 miljard euro in meest duurzame ethaankraker van Europa gaat 4-jarige constructiefase in en creëert 450 jobs

Op 15 december ging in de Antwerpse haven een symbolische damwand de grond in van Project One, de innovatieve ethaankraker van INEOS. Dit gebeurde in aanwezigheid van Antwerps burgemeester Bart De Wever, havenschepen Annick De Ridder en voorzitter van Port of Antwerp Bruges, Erica Caluwaerts, schepen voor economie, werk en innovatie, Jacques Vandermeiren, CEO van Port of Antwerp Bruges, alsook van Hans Casier en Yves Verschueren, respectievelijk voorzitter en gedelegeerd bestuurder van essenscia, de Belgische sectorfederatie van de chemie en life sciences. John McNally, CEO van INEOS Project ONE tekende eveneens present.

Project One is met 4 miljard euro de grootste investering in de Europese chemie van de afgelopen 25 jaar. De kraker, die de meest duurzame in z’n soort wordt, wordt in gebruik genomen in 2026. De komende jaren zal de bouw van de installatie werk verschaffen aan honderden mensen, op de piek zelfs tot meer dan 3000 mensen tegelijk.

Met Project ONE versterkt INEOS zijn positie in de Antwerpse haven en de Belgische chemiesector met een hoogtechnologische en duurzame stoomkraker die ethaan omzet in ethyleen. Ethyleen is een van de meest gebruikte basischemicaliën ter wereld heeft. Het wordt onder meer gebruikt voor medische toepassingen, lichtgewicht wagen- en windturbine-onderdelen, duurzame water- en gasleidingen, verpakkingen om voedingsmiddelen langer te bewaren, smartphones, textiel met technische eigenschappen…

John McNally, CEO Project ONE: “In Europa woeden momenteel felle discussies over een nieuw industriebeleid. INEOS geeft het goede voorbeeld door ongeveer 4 miljard euro te investeren in het hart van de Europese economie om een van de meest gebruikte chemische bouwstenen met de best beschikbare technologie hier te produceren. Wij nemen vandaag de handschoen op om de toekomst van de Europese basisindustrie te verzekeren door te vernieuwen en de leidende positie van de Antwerpse chemiecluster niet weg te geven aan andere regio’s.”

Hans Casier, Voorzitter essenscia en CEO van INEOS Phenol en INEOS Nitriles: “Zonder de chemie gaat de transformatie naar duurzaamheid niet lukken. Het is de basischemie die de productie van zonnepanelen en windturbines mogelijk maakt. Het is de chemie die materialen lichter maakt, het is deze sector die met recyclageprocessen op industriële schaal een circulaire economie binnen handbereik brengt. Uiteraard moet de chemische industrie verduurzamen en dat doen we. Met Project ONE zal INEOS daartoe een belangrijke bijdrage leveren door ethyleen te produceren met de laagste koolstofafdruk van Europa.”

Jan Jambon, Minister-President van Vlaanderen: “De investering die INEOS met Project ONE in de haven van Antwerpen realiseert, is een opsteker voor Vlaanderen. Zeker op een moment dat de zware industrie het in Europa moeilijk heeft. Ik ben bijzonder opgetogen dat het bedrijf Vlaanderen uitgekozen heeft om de kraakinstallatie met de laagste koolstofvoetafdruk in Europa te bouwen. Een toonbeeld van groene transitie én een bewijs dat ondernemerschap en duurzaamheid steeds meer hand in hand gaan. Ik ben ook blij dat Vlaanderen de financiering van Project ONE met de Gigarant waarborg mee ondersteunt.“

Bart De Wever, burgemeester van Antwerpen: “Ik ben enorm verheugd dat INEOS in Antwerpen de meest duurzame stoomkraker van Europa bouwt. Project ONE toont dat economische groei kan samengaan met efficiëntiewinsten op vlak van milieu en energie. Die versterken onze Europese industrie en houden ze concurrentieel. Onze stad, Vlaanderen en Europa zullen dan ook de vruchten plukken van deze investering. Ze maakt onze haven weerbaarder en duurzamer. Antwerpen heeft het grootste maritiem-industrieel complex ter wereld. Dat is iets om fier op te zijn. Ik wil INEOS bedanken om mee onze economische toekomst te verzekeren.”

Annick De Ridder, Voorzitter van de Port of Antwerp Zeebrugge: “De allereerste activiteiten van INEOS werden hier in de Antwerpse haven opgestart. We delen niet alleen een rijke geschiedenis, maar bouwen ook samen aan een economisch sterke en duurzame toekomst. Project ONE is de grootste investering in de Europese chemie in meer dan 20 jaar, goed voor honderden rechtstreekse jobs. Daarop kunnen we als Antwerpenaren en Vlamingen niet trots genoeg zijn! Project ONE onderstreept eens te meer de kracht van onze haven als de economische motor van Vlaanderen.”

 

Werfwerkzaamheden in volle uitvoering

Volgend op de toekenning van de omgevingsvergunning in juni is INEOS deze zomer gestart met de voorbereidende werken op de projectsite in het havengebied op rechteroever.

Sinds begin augustus is de Antwerpse tijdelijke maatschap Mourik-Aertssen er aan de slag. Aertssen Infra ontfermt zich over de grondwerken, de bemaling en het plaatsen van de damwanden, terwijl Mourik focust op de waterzuivering en de betonwerken. Voor beide partijen is het hun grootste werf ooit.

Ronny Bertels, algemeen directeur en bestuurder bij Mourik: “Dit is voor zowel Aertssen Infra als onszelf een heel bijzonder project en meteen ook het grootste industriële project dat we ooit realiseerden, met betrokkenheid van alle disciplines die we ter beschikking hebben. Op deze werf speelt de wet van de grote getallen: we spreken over 4 km damwand, 26 km drainage, 260 pompen, 300.000 ton grondverzet, een waterzuiveringsinstallatie die tot 75 m³ per uur aankan. Dat is ongezien.”

4 km damwanden: met zorg geplaatst

De damwand die tijdens de ceremoniële eerstesteenlegging geplaatst werd, is er een van vele.
In totaal zal langs de site-grens 4 km aan damwand 8 meter diep tot in  de kleilaag geduwd worden, op een manier die amper geluid voortbrengt.

Gert Mennes, Business Unit Manager Aertssen Infra Domestic : “Vaak worden damwanden in de grond ‘gehamerd’, wat veel lawaai en trillingen veroorzaakt. INEOS koos voor een alternatieve methode  waarbij de staalplaten erin ‘geduwd’ worden, zodat geluidsoverlast wordt vermeden. De damwanden zijn nodig om het grondwater te kunnen isoleren van de omliggende industriële sites. Vergelijk het met een gigantische badkuip. Binnen die badkuip kunnen we het waterpeil op het eigen terrein zeer gericht lokaal laten dalen om de constructie-activiteiten vlot te laten doorgaan, zonder de grondwaterniveaus op de naburige sites te beïnvloeden.”

Huzarenstuk

De realisatie van Project ONE is een huzarenstuk. De site evenaart qua grootte 128 voetbalvelden. Bij de bouw zullen 4 Eiffeltorens aan staal nodig zijn, 2000 km leidingen en ca 8 miljoen werkuren.  Behalve de eigenlijke ethaankraker, een installatie die een oppervlakte van 75.000 m² beslaat, komt er ook een administratieve campus met kantoren, bedrijfsrestaurant en -fitnessruimte, fietsenstalling, … en daarnaast ook de centrale controlekamer, werkplaatsen en magazijnen,… Niet te vergeten zijn de opslagtanks en nutsvoorzieningen, met de grote ethaantank die het beeld van de site zal typeren.

Na meerdere jaren van engineering studies en projectmatige voorbereiding, zijn de voorbereidende werken voor de bouw deze zomer aangevat. De volgende fase gaat begin volgend jaar in, wanneer de bouwputten worden gegraven, waarna de funderingspalen voor de kraker kunnen worden ingebracht.

Het projectteam van INEOS zelf bestaat uit een 200 mensen, op de werf zelf zijn nu al zo’n 60 mensen aan de slag. Dat worden er ca 3000 rond de piek van de werken.

Project ONE in het kort

  • State-of-art installatie voor de productie van ethyleen, een van de meest gebruikte basischemicaliën ter wereld
  • Laagste koolstofafdruk van alle Europese krakers, ruim de helft lager dan de 10% beste presteerders
  • Investering van ca 4 miljard euro in de haven van Antwerpen
  • 3000 medewerkers op de werf tijdens de piek van de bouw. 450 nieuwe jobs (300 payroll, 150 vaste contractors) en duizenden indirecte jobs vanaf de opstart van de installaties.
  • Duur bouw fabriek 4 jaar – opstart verwacht in 2026
  • Exceptional Investment of the Year Award (Flanders Investment & Trade, 2020)

Aftermovie

Photo gallery

 

Achtergrondinformatie

Project One: een gamechanger

In 2018 formuleerde INEOS de ambitie om in Antwerpen, waar het chemiebedrijf zijn roots heeft, een nieuwe hoogtechnologische en duurzame ethaankraker te bouwen. Zo’n kraker zet ethaan om in ethyleen, een van de meest gebruikte basischemicaliën ter wereld. Je vindt deze bouwsteen terug in tal van toepassingen voor dagelijks gebruik: lichtgewicht onderdelen van wagens en windturbines, bouwmaterialen zoals water- en gasleidingen, rioleringen, draden, kabels en isolatie. Het wordt ook verwerkt in medische toepassingen, textiel, behuizingen van computers en smartphones, huishoudtoestellen, verpakkingen om voedingsmiddelen langer te bewaren en cosmetica.
Het is 25 jaar geleden dat er nog een nieuwe stoomkraker is gebouwd in Europa. Elders in de wereld, met name in de Verenigde Staten, China en Saudi-Arabië, werd er de afgelopen jaren echter fors geïnvesteerd in deze installaties.

Komaf met de status quo

Door te bouwen ‘from scratch’ met de beste technieken die vandaag beschikbaar zijn, kan INEOS aanzienlijk duurzamer ethyleen produceren. Traditioneel draaien krakers vooral op nafta, één van de producten uit een aardolieraffinaderij. De omzetting van ethaan naar ethyleen kan echter efficiënter gebeuren: er ontstaan veel minder bijproducten in vergelijking met nafta en er is aanzienlijk minder grondstof nodig voor een vergelijkbare productie van ethyleen. Simpel gezegd ontstaat er uit iedere molecule ethaan een molecule ethyleen (C2H4) en een molecule waterstofgas (H2). Bijkomend voordeel is dat de waterstof die in grotere hoeveelheden vrijkomt meteen ook als brandstof kan fungeren voor de kraker. Daar heeft INEOS ook voor gekozen.

Dankzij de sterk geïntegreerde systemen in het ontwerp wordt ook de koelte van de grondstoffen en de warmte van de krakers optimaal benut om energie te besparen. Bovendien is alle extern aangekochte energie contractueel afkomstig van hernieuwbare offshore windenergie. Dat alles maakt van Project ONE een zeer energie-efficiënte installatie, vandaag en in de toekomst een concurrentieel voordeel.

John McNally, CEO Project ONE:
“Door de waterstof uit het kraakproces opnieuw in te zetten, kunnen we meteen al zestig procent van ons warmteverbruik invullen. Omdat we consistent gekozen hebben voor de best beschikbare technieken van vandaag, stoot de kraker straks ruim de helft minder CO2 uit dan de tien procent schoonste concurrerende installaties in Europa. Dat maakt van Project ONE de schoonste installatie in zijn soort.”

In pole position voor transitie naar net zero

De weg naar een klimaatneutrale toekomst verloopt in etappes. Project ONE maakt nu reeds een fundamenteel verschil door maximaal gebruik te maken van het allerbeste van wat de technologie van vandaag biedt. Afnemers van de ethyleen van Project ONE kunnen elk jaar 2 miljoen ton CO2 emissies besparen aangezien ze niet meer afhankelijk zullen zijn van ethyleen van meer vervuilende installaties.

Maar de ambitie reikt verder. Dankzij het flexibel ontwerp van de installaties kan Project ONE de koolstofemissies van de kraker geleidelijk verder afbouwen tot netto nul. INEOS gaat ervan uit dat dit binnen 10 jaar na opstart moet mogelijk zijn. Het is bvb technologisch mogelijk om de kraakovens en stoomketels van Project ONE volledig met waterstof te voeden. Voorwaarde is de beschikbaarheid van voldoende low carbon waterstof en aanwezige infrastructuur voor de afname ervan. Daarnaast voorziet Project ONE in het ontwerp ook ruimte voor een koolstofafvanginstallatie, zodat ook deze optie benut kan worden zodra ze technisch en commercieel haalbaar is. Een derde mogelijke piste bestaat in een gedeeltelijke omschakeling naar geëlektrificeerde ovens in combinatie met een verhoogde afname van low carbon waterstof.