Close
9 maart 2023

CO2 uit Belgische INEOS-vestiging in Zwijndrecht succesvol opgeslagen in zeebodem onder Deense Noordzee

https://project-one.ineos.com/wp-content/uploads/2023/02/ineos_project_one_tall_ship_banner.jpg

Consortium geleid door INEOS zorgt met Greensand project voor doorbraak: eerste grensoverschrijdende, offshore CO2-afvang en -opslag

  • Project Greensand vestigt een wereldprimeur met CO2 afkomstig van INEOS Oxide in Zwijndrecht, die daar is afgevangen, getransporteerd vanuit de haven van Antwerpen en opgeslagen onder de Deense Noordzee
  • INEOS en partner Wintershall Dea staan aan het hoofd van het Greensand consortium van 23 organisaties
  • Het project beoogt de veilige opvang en permanente opslag van 8 miljoen ton CO2 per jaar, 40% van de totale emissiereductiedoelstelling van Denemarken ​
  • Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie: “Dit is een belangrijk moment voor de vergroening van Europa en voor onze cleantech industrie.”
  • Sir Jim Ratcliffe, promotor van Project Greensand en oprichter en voorzitter van INEOS, verklaart: “Dit is een doorbraak voor koolstofafvang en -opslag. Het is de eerste maal ter wereld dat CO2 met succes is afgevangen, over de grens vervoerd en veilig offshore opgeslagen.”
  • Hugo Dijkgraaf, bestuurder en Chief Technology Officer bij Wintershall Dea: “Project Greensand bewijst dat Carbon Capture and Storage (CCS) een levensvatbare manier is om CO2-emissies permanent op te slaan onder de Noordzee. Het zal een cruciale rol spelen bij het bereiken van een netto nul-uitstoot in Denemarken, Europa en daarbuiten.”

Vandaag heeft Zijne Koninklijke Hoogheid Kroonprins Frederik van Denemarken officieel een wereldprimeur ingeluid met de veilige injectie van CO2 uit België in een uitgeputte oliebron in de Deense Noordzee.

Project Greensand demonstreert voor het eerst de haalbaarheid van de opslag van CO2 vanaf de afvang op een INEOS Oxide-site in Zwijndrecht tot het grensoverschrijdend transport en uiteindelijk de veilige en permanente opslag in het door INEOS geëxploiteerde Nini veld in de Deense Noordzee.

Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie:

“Dit is een belangrijk moment voor de vergroening van Europa en voor onze cleantech industrie. Voor het eerst wordt de volledige waardeketen voor koolstofafvang en -opslag in Europa doorlopen. Project Greensand toont aan dat het mogelijk is om onze industrie te laten groeien door innovatie en concurrentiekracht, terwijl we tegelijkertijd, door vindingrijkheid en samenwerking, koolstofemissies uit de atmosfeer kunnen halen. Dit is waar Europese duurzaamheid met competitieve slagkracht voor staat.”

Het First Carbon Storage-event vond vandaag plaats in Esbjerg, Denemarken en werd georganiseerd door INEOS en Wintershall Dea, hoofdpartners in het Project Greensand-consortium.

De CO2-afvang en -opslag bij INEOS Oxide in Zwijndrecht is niet nieuw. Daar wordt al tientallen jaren CO2 afgevangen, opgezuiverd en opgeslagen. De CO2 die nu voor het demonstratieproject wordt gebruikt in Denemarken, wordt vanuit de haven van Antwerpen per schip in ISO-containers getransporteerd naar het platform in de Deense Noordzee. De CO2 die in het Nini-veld wordt geïnjecteerd, wordt opgeslagen op een diepte van ongeveer 1.800 meter onder de zeebodem en zal nauwlettend worden gevolgd. ​

Beleef het moment opnieuw door de korte video te bekijken waarin Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie, haar toespraak houdt voor het First Carbon Storage-event van 8 maart:

“Het is dankzij pioniers zoals u dat Europa het voortouw neemt in de race naar netto nul-emissies. De allereerste volledige waardeketen voor koolstofafvang en -opslag in Europa. U laat zien dat het mogelijk is. Hartelijk dank daarvoor.”

Belgisch federaal minister van de Noordzee Vincent Van Quickenborne:

“Het ontwikkelen van nieuwe methoden voor de reductie van koolstofemissies is van vitaal belang voor de toekomst van onze planeet. Dit is een veelbelovende klimaattechnologie, waarvoor de zee een sleutelrol kan spelen. De zee is altijd al cruciaal geweest in het reguleren van ons klimaat, maar biedt nu ook mogelijkheden voor de afvang en geologische berging van koolstof. In september van vorig jaar sloten we een bilateraal akkoord met Denemarken af voor het bergen van afgevangen CO2 in uitgeputte olie- en gasvelden. Dit demonstratieproject van INEOS is absoluut baanbrekend.”

Tegen 2030 wil Project Greensand in dit gebied tot 8 miljoen ton CO2 per jaar opslaan en belangrijke bijdragen blijven leveren aan de kennis en de groei van koolstofopslagtechnologie. De Europese Commissie schat dat de EU tegen 2050 300 miljoen ton CO2 per jaar zal moeten afvangen en gebruiken of opslaan om haar klimaatdoelstellingen te halen. ​

Project Greensand is een consortium van 23 organisaties met expertise in koolstofafvang en -opslag uit het bedrijfsleven, de academische wereld, de overheid en start-ups. Het project wordt ondersteund door de Deense staat via het Energy Technology Development and Demonstration Program (EUDP). CCS wordt beschouwd als een sleuteltechnologie voor het bereiken van de Deense netto nul-doelstelling van 2045. ​

Hugo Dijkgraaf, bestuurslid en Chief Technology Officer bij Wintershall Dea:

“INEOS en Wintershall Dea maken gebruik van twee decennia ervaring met olieproductie in het Nini West-veld en hebben uitgebreide kennis van de gebruikte reservoirs.” ​

INEOS-oprichter Sir Jim Ratcliffe voegt daaraan toe:

“Deze belangrijke mijlpaal toont duidelijk aan dat Carbon Capture and Storage (CCS) een technologie is die op wereldschaal resultaten kan opleveren. Het is nu aan de industrie en de beleidsmakers om de verdere ontwikkeling en toepassing van CCS te ondersteunen als een essentieel instrument om de klimaatverandering aan te pakken.”

Van Antwerpen naar Denemarken per schip

De ethyleenoxide site van INEOS in de Antwerpse haven was omwille van de onmiddellijke beschikbaarheid van hoogwaardige zuivere CO2 de geknipte kandidaat voor deelname aan de pilot. ​

Bij de productie van ethyleenoxide komt CO2 vrij als bijproduct in een hoge concentratie. Deze CO2 wordt al decennia afgevangen en sinds 2010 ook gevaloriseerd door een samenwerkingscontract met 2 industriële partners die de CO2 benutten voor onder meer de productie van koolzuurhoudende dranken, serreteelt en droogijs. Een beperkt tonnage (ca 15 000 ton) van deze gezuiverde en vloeibaar gemaakte CO2 werd gereserveerd in functie van het demonstratieproject.

Eens vloeibaar wordt de CO2 per schip, de Aurora Storm, getransporteerd. ​ De Aurora Storm is zo aangepast dat het schip veilig containers met vloeibare CO2 kan vervoeren. Op termijn zal voor grote volumes een ander type schepen, de zogenaamde CO2 carriers, worden ingezet.

Meer informatie over Greensand project