Close
30 september 2022

Eerste Europese proef met CO2 opslag in Noordzee wordt mogelijk met baanbrekend akkoord tussen Belgische en Deense regering

https://project-one.ineos.com/wp-content/uploads/2022/06/iStock-1007479938-NINI-Platform.jpg
  • Hierdoor kan later dit jaar Europa’s allereerste demonstratieproject van start gaan, waarbij de integrale keten van afvang, transport en opslag van CO2 zal doorlopen worden.
  • INEOS zal CO2 van zijn fabriek in Zwijndrecht afvangen en via de haven van Antwerpen naar zijn Nini-platform in de Deense Noordzee vervoeren om daar permanent te worden opgeslagen.
  • De overeenkomst is een belangrijke stap voor Project Greensand, dat de opslag van 1,5 miljoen ton CO2 tegen 2025 en tot 8 miljoen ton CO2 tegen 2030 mogelijk zal maken.

Vincent Van Quickenborne, Belgisch federaal vice-premier en minister voor de Noordzee, Vlaams minister van Leefmilieu en Energie Zuhal Demir en de Deense minister van Klimaat, Energie en Energievoorziening in Denemarken, Mr. Dan Jørgensen, ​ hebben een baanbrekende overeenkomst gesloten om het mogelijk te maken dat afgevangen CO2 over hun grenzen wordt vervoerd om permanent te worden opgeslagen in een zandsteenreservoir op 1800 meter onder de zeebodem van de Deense Noordzee. Dankzij de overeenkomst kan Project Greensand doorgaan met de allereerste Europese proef voor de volledige toeleveringsketen voor koolstofafvang en -opslag, die later dit jaar zal worden uitgevoerd.

De koolstofdioxide die INEOS in zijn fabriek in Zwijndrecht heeft opgevangen, kan nu via de haven van Antwerpen worden verscheept naar het Nini West-olieplatform van INEOS, 200 km voor de westkust van Denemarken, waar het als vloeistof zal worden geïnjecteerd in het voormalige olieveld onder de zeebodem.

Er is momenteel geen afgevangen CO2 in Denemarken dat geschikt is voor opslag in verband met de demonstratiefase van Greensand. Maar met de nieuwe overeenkomst wordt het mogelijk om afgevangen CO2 van INEOS in België te vervoeren naar de opslaglocaties van het Greensand-project in de Noordzee.

Project Greensand behoort tot de koplopers van CO2 opslagprojecten in Europa. Het verenigt een consortium van 23 gespecialiseerde bedrijven, onderzoekscentra, instellingen en logistieke partners onder leiding van INEOS en Wintershall Dea, met de ambitie om tegen 2030 uiteindelijk tot 8 miljoen ton CO2 per jaar op te slaan.

 

Vincent Van Quickenborne, Belgisch federaal vice-eersteminister en minister van Noordzee:
“De ontwikkeling van nieuwe methoden om koolstofemissies te verminderen is van vitaal belang voor de toekomst van onze planeet. De zee kan hierbij een sleutelrol spelen. Ze is niet alleen altijd zeer belangrijk geweest voor de regulering van ons klimaat maar ze biedt ook mogelijkheden voor het afvangen, hergebruiken en opslaan van koolstof. Onze Belgische industrie is hier in grote mate bij betrokken. Het project Greensand behoort tot de koplopers van CO2-opslagprojecten in Europa. Dit is een veelbelovende technologie. We hebben een akkoord ondertekend met Denemarken om hierin samen te werken zodat we onze gecapteerde CO2 kunnen opslaan in hun lege olie- en gasvelden.”

Søren Reinhold Poulsen, projectdirecteur van Project Greensand, verklaarde:
“Wij zijn zeer verheugd dat de Deense minister van Klimaat, Energie en Energievoorziening en de vice-eersteminister en minister van Noordzee van de Belgische regering alsook de Vlaamse minister van Justitie en Handhaving, Omgeving en Energie dit baanbrekende akkoord hebben gesloten. Er zijn veel en lange onderhandelingen aan voorafgegaan – en we willen hun grote inspanningen erkennen. Dit is een belangrijke stap voorwaarts om Project Greensand, dat een belangrijke bijdrage levert aan de groene transitie in Denemarken, verder te zetten”.

Roel De Vil, site manager INEOS Oxide in Zwijndrecht:
“INEOS Oxide heeft een ruime ervaring uitgebouwd in het afvangen van CO2 emissies van zijn ethyleenoxideproces. ​De afgelopen 12 jaar hebben we in samenwerking met twee andere industriële partners gewerkt aan het afvangen, zuiveren en vloeibaar maken van CO2 op de site. Dankzij onze expertise kunnen wij CO2 leveren die voor het proefproject kan worden gebruikt. Naast onze rol in het Greensand-consortium zal INEOS dankzij de overeenkomst ook de eerste Belgische onderneming zijn die CO2 opslaat in de Deense Noordzee. Het project zal een pioniersrol spelen in de verfijning van de technologie voor koolstofopslag en zal een belangrijke bijdrage leveren aan de verwezenlijking van de Deense, Europese en Belgische klimaatdoelstellingen.”

Jacques Vandermeiren, CEO Port of Antwerp Brugge:
“Zien is geloven. Dit project zal heel tastbaar aantonen dat de opslag van CO2 onder de Noordzee technisch mogelijk is en ook veilig kan gebeuren. Ik ben verheugd dat INEOS als first mover deze pilot vanuit de haven van Antwerpen zal realiseren, waardoor we dit vanop de eerste rij kunnen ondersteunen. CCS (‘carbon capture and storage’) is een onmisbare tussenstap in onze transformatie naar een duurzame haven.”