Close
14 maart 2023

INEOS gunt tweede fase van civiele werken voor Project One aan de combinatie Denys-Aertssen

https://project-one.ineos.com/wp-content/uploads/2023/03/ineos_project_one_civiele_werken-1.jpg

Nieuwe fase behelst aanleg ondergrondse leidingen, tijdelijke installaties en verharde wegen

INEOS Olefins Belgium NV heeft de opdracht voor de realisatie van de tweede fase van de werken voor de ethaankraker Project ONE toegekend aan de tijdelijke maatschap Denys-Aertssen. Denys-Aertssen start op korte termijn met de aanleg van de ondergrondse leidingen, tijdelijke installaties en verharde wegen. De opdracht heeft een waarde van bijna 100 miljoen euro en loopt over een tweetal jaar.

Tweede fase Project One

De realisatie van Project One, de ethaankraker van INEOS in de Antwerpse haven, komt hiermee weer een stap dichterbij. In december vorig jaar ging de eerste damwand officieel de grond in. De afgelopen maanden werd op de site hard verder gewerkt door de tijdelijke maatschap Mourik-Aertssen zodat al in het voorjaar de tweede fase van de werken kan aanvangen.

De opdracht hiervoor wordt geraamd op ca 100 miljoen euro. De uitvoering van de werkzaamheden zal starten in april 2023. ​ De nieuwe fase betreft onder meer het plaatsen van ondergrondse leidingen waaronder riool-, drinkwater-; afwaterings- en bluswaterleidingen, het plaatsen van funderingen voor tijdelijke gebouwen, en het aanleggen van wegen, parking, voetpaden en bushaltes.

Fabien Chalas, Project Director Project ONE:

“We zijn verheugd dat de werkzaamheden vlot verlopen en we binnenkort een nieuwe fase kunnen opstarten. De keuze voor deze opdracht viel op Denys-Aertssen vanwege hun technische expertise, hun kennis van werken in petrochemie en hun uitstekende veiligheidscultuur. We verwachten een opschaling van een 150-tal extra arbeidskrachten op de werf in de komende maanden.”

Gert Mennes, Business Unit Manager Aertssen Infra:

“Het stelt ons bijzonder tevreden dat INEOS Olefins Belgium NV ook de tweede bouwfase van Project ONE aan Aertssen Infra toevertrouwt. Samen met partner Denys zullen we vanaf april onze gezamenlijke expertise inzetten om ondergrondse leidingen, riolering en definitieve wegenis aan te leggen. Opnieuw zullen maximaal hergebruik en transport van materialen via binnenwateren aan de basis liggen van een duurzame uitvoering. Zo vermijden we bijvoorbeeld voor het brengen van steenslagmateriaal naar de werf ongeveer 10.000 vrachtwagenbewegingen heen en terug, wat zorgt voor minder verkeer en een verminderde CO2-uitstoot.”

Patrick Berré, afdelingshoofd Energies & Water Works Denys nv:

“Wij zijn klaar om samen deze fase van Project One te realiseren in de haven van Antwerpen, een omgeving die voor ons erg vertrouwd voelt. Voor de aanleg van deze ondergrondse infrastructuur van leidingen, gemaakt met grondstoffen ​ van INEOS, zal het belangrijk zijn te denken in duurzame oplossingen. We zijn erg trots om onze enthousiaste ingenieurs en vakmensen en onze expertise in het bovengronds en ondergronds transport van moleculen en elektronen te kunnen inzetten voor deze toekomstige installatie. We kijken uit naar een mooie en duurzame samenwerking met alle betrokken stakeholders, gericht op de toekomst.”


Maatschappelijk betrokken

Project One is de grootste investering in de Europese chemie in meer dan 20 jaar. INEOS engageert zich om de impact op de omgeving tijdens de duur van de werken maximaal te beperken en zo duurzaam mogelijk te werk te gaan.

Nu en de komende jaren zullen er op de Project One-werf vele handen nodig zijn. Met stad Antwerpen werd overeengekomen om te werven bij Antwerpse werkzoekenden. Ook in deze fase maakt INEOS daar werk van, samen met Denys-Aertssen.

Project One

Project One is het project voor een nieuwe ethaankraker in de Antwerpse haven. De kraker zal ethyleen produceren, een van de wereldwijd meest gebruikte basischemicaliën en een essentiële bouwsteen voor uiteenlopende producten, die je onder meer terugvindt in lichtgewicht materialen voor wagens en windturbines, buizen voor het transport van drinkwater, isolatiematerialen, medische toepassingen, ​ behuizingen van computers en smartphones, verpakkingen om voedingsmiddelen langer te bewaren, textiel, enz.

Project One vestigt een nieuwe norm voor de chemiesector in Europa door consistent de best beschikbare technieken in te zetten. De investering zal met name baanbrekend zijn op het vlak van energie-efficiëntie en een koolstofvoetafdruk hebben die minder dan de helft bedraagt van de 10% beste stoomkrakers in Europa.

Er wordt gemikt op 2026 als startjaar voor de exploitatie, de bouw zal in totaal circa 4 jaar in beslag nemen. De investering creëert 450 directe jobs en duizenden indirecte jobs. De totale investering beloopt 4 miljard euro.

Op 15 december 2022 vond de eerstesteenlegging van Project ONE plaats op de werf in de Antwerpse haven.