27 augustus 2021

Openbaar onderzoek omgevingsvergunningsaanvraag Project ONE

https://project-one.ineos.com/wp-content/uploads/2021/08/cor_DSC6478.jpg

INEOS Olefins Belgium heeft op 20 juli een nieuwe omgevingsvergunningsaanvraag ingediend voor de realisatie van Project ONE.

De aanvraag werd intussen volledig en ontvankelijk verklaard door de deputatie van de Provincie Antwerpen, waardoor het openbaar onderzoek van start kan gaan.

Over deze aanvraag loopt een openbaar onderzoek van 27 augustus 2021 tot en met 25 september 2021.

Er zal ook een digitale infovergadering worden gehouden op 2 september 2021, 20u. Geïnteresseerden kunnen zich hiervoor inschrijven door een mail te sturen naar vergunningenloket@portofantwerp.com en dit uiterlijk tot en met 1 september 2021.

De ingediende aanvraag kan geraadpleegd worden op het publieke omgevingsloket https://www.omgevingsloketvlaanderen.be/publiek-loket. Bepaalde stukken, zoals detailplannen, worden niet getoond op het Omgevingsloket, maar kunnen ingekeken worden aan het loket van het Vergunningenloket Haven, Loodglansstraat 5 (Kaai 102) te 2030 Antwerpen.