Close
8 januari 2024

Positieve beslissing minister Demir zorgt voor einde onzekerheid en start van toekomstproject in de Antwerpse haven

https://project-one.ineos.com/wp-content/uploads/2024/01/press-release.jpg

Minister Demir zet licht op groen voor Project ONE

Met de verlening van een ​ omgevingsvergunning voor Project ONE is de weg open voor de bouw en exploitatie van de meest duurzame ethaankraker van Europa. Deze beslissing brengt eindelijk duidelijkheid voor alle betrokken medewerkers en onderaannemers van INEOS Olefins Belgium, en geeft hoop aan andere bedrijven in Vlaanderen met dergelijke projecten. INEOS gelooft in het belang van een lokale chemieproductie op het Europese continent en investeert daarom in de vernieuwing ervan. Met de vergunning voor Project ONE kan INEOS deze visie verder realiseren.

Bij de ontwikkeling van deze productiesite in Antwerpen zal INEOS voldoen aan de strengste milieuregels. De site draagt bij aan de vernieuwing en duurzaamheid van het chemische cluster in Vlaanderen. De beoogde ethaankraker in de haven van Antwerpen is immers de meest duurzame in zijn soort: de koolstofemissies van de kraakinstallatie zijn maar liefst drie keer lager dan die van de gemiddelde Europese kraker. Vergeleken met de 10% best presterende installaties in Europa stoot de kraker van Project ONE minder dan de helft uit, dankzij de toepassing van de best beschikbare technieken en maximale energie-efficiëntie.

In oktober diende INEOS Olefins Belgium een verzoek tot wijziging van de vergunningsaanvraag in als antwoord op het arrest van de Raad voor Vergunningsbetwistingen van 20 juli 2023 die de vergunningsbeslissing van 7 juni 2022 vernietigde. INEOS heeft grondig werk gemaakt van de opmerkingen van de Raad in niet-evidente omstandigheden. Daarbij volgde INEOS een concrete, ecologische en wetenschappelijke benadering en leverde het de lijvigste passende beoordeling tot dusver, een document van ruim 800 pagina’s, af.

Met de beslissing van de Minister op 7 januari 2024 herbevestigt zij de omgevingsvergunning waarvoor de initiële aanvraag reeds dateert van juli 2021. Dit is een grote opluchting voor de duizenden medewerkers die wereldwijd betrokken zijn bij het voorbereidend werk voor Project ONE, evenals voor de verschillende bedrijven en onderaannemers die betrokken zijn bij de bouw van de installatie in Antwerpen. De ethaankraker is ondertussen een symbooldossier geworden. De beslissing om dit project al dan niet te realiseren had verstrekkende gevolgen voor de toekomst van de chemische cluster in Antwerpen. Met de positieve beslissing kan een nieuw hoofdstuk beginnen.

De doelstellingen van de Europese Commissie met betrekking tot strategische autonomie, verduurzaming en concurrentievermogen sluiten naadloos aan bij die van Project ONE. INEOS gelooft dat bedrijven die deze doelen omarmen de sleutel tot de toekomst in handen hebben. Project ONE kan een renaissance van de Europese industrie inleiden. Het is de grootste grassroot investering in de Europese chemische industrie in 20 jaar. Het zal de rol van de Antwerpse haven als grootste chemische cluster van Europa verstevigen en strategische autonomie aan het begin van de waardeketen verankeren.

 

John McNally, CEO van INEOS Project ONE:
“Wij danken minister Demir voor haar beslissing. De pandemie en de energiecrisis hebben de kwetsbaarheid van Europa op het gebied van industriële bouwstenen aangetoond. Strategische autonomie staat dan ook centraal in de visie van de Europese Commissie. Project ONE bevindt zich aan het begin van deze waardeketen. Het verankert de lokale verwerking van essentiële bouwstenen, zoals ethyleen, en draagt zo bij aan de veerkracht en duurzaamheid van de industriële fundamenten van Europa. Met de realisatie van Project ONE kan Vlaanderen en de haven van Antwerpen een rol spelen in de verduurzaming van de Europese industrie.”

Over Project ONE

Project ONE is een investering van INEOS in de Antwerpse chemiesector voor de bouw van een ethaankraker. De investering bedraagt ruim vier miljard euro en is daarmee de grootste investering in de Europese chemie in meer dan 20 jaar. De geavanceerde installatie zal ethyleen produceren, een van de wereldwijd meest gebruikte basischemicaliën en een essentiële bouwsteen voor uiteenlopende producten, die je terugvindt in medische toepassingen, textiel, behuizingen van computers en smartphones, huishoudtoestellen, verpakkingen om voedingsmiddelen langer te bewaren en cosmetica. Het wordt ook verwerkt in lichtgewicht onderdelen voor wagens en windturbines, isolatiemateriaal voor de bouwsector of buizen voor het transport van drinkwater.

Project ONE zal de norm voor de chemiesector in Europa aanscherpen door de best beschikbare technieken in te zetten. De investering zal met name baanbrekend zijn op het vlak van energie-efficiëntie en een koolstofvoetafdruk hebben die minder dan de helft bedraagt van de 10% beste stoomkrakers in Europa.

Er wordt gemikt op eind 2026 als start voor de exploitatie. De investering in Lillo zal 450 directe jobs creëren en duizenden indirecte jobs. Op het hoogtepunt van de bouwwerkzaamheden zullen ca 2500 werknemers op de werf in Lillo actief zijn.