11 februari 2020

Project ONE van INEOS door FIT bekroond als Exceptional Investment of the Year 2020

https://project-one.ineos.com/wp-content/uploads/2020/02/Exceptional-Investment-of-the-Year-2020.jpg

Grootste investering in Europese chemie sinds 20 jaar valt in de prijzen

Flanders Investment and Trade (FIT) heeft de Project ONE investering van INEOS in de Antwerpse haven  gelauwerd met de trofee Exceptional Investment of The Year 2020. Deze prijs werd vanavond uitgereikt tijdens de achtste editie van de Foreign Investment Trophy. Dit jaarlijkse initiatief van FIT, het Vlaamse agentschap voor internationaal ondernemen, zet bedrijven in de kijker die een uitzonderlijke investering in Vlaanderen realiseren en zo een belangrijke bijdrage leveren aan de Vlaamse economie en tewerkstelling.

Project ONE is de grootste investering in de Europese chemie van de laatste 20 jaar, goed voor een investeringsbedrag van ruim 3 miljard euro en creatie van 450 permanente jobs (3000 tijdens de realisatiefase). Het project omvat de bouw van 2 chemische installaties in Lillo (Antwerpen) voor de productie van ethyleen en propyleen, essentiële bouwstenen in de chemie voor uiteenlopende toepassingen zoals windturbines, zonnepanelen, producten in de gezondheidszorg (geneesmiddelen, baxters, steriele verpakkingen, MRI scanners,…), waterzuivering, isolatie- en bouwmaterialen, textiel en lichtgewicht onderdelen voor wagens.

John McNally, CEO Project ONE, die de prijs in ontvangst nam, verklaarde: “We zijn vereerd met deze erkenning, in het bijzonder omdat ze gelinkt is aan de regio Vlaanderen waarmee we een speciale band hebben opgebouwd sinds we onze allereerste activiteiten van INEOS circa 20 jaar geleden in Antwerpen zijn gestart. Deze prijs is een mooie aanmoediging voor het Project ONE team om het project tot een goed einde te brengen. Hieraan actief mogen bijdragen is voor hen een unieke ervaring. Project ONE zal namelijk een voortrekkersrol spelen in de vernieuwing en het versterken van de Europese chemie, door de nieuwste technieken in te zetten. We zullen daardoor de norm voor de sector verleggen, niet in het minst voor wat betreft de carbon footprint.”

Verantwoorde ontwikkeling

 

De geplande installaties zijn baanbrekend voor de Europese chemische sector aangezien ze tot 50% minder CO2 zullen uitstoten dan de huidige vergelijkbare installaties in Europa. Zo zal de ethaaninstallatie de waterstof die vrijkomt tijdens de producie van ethyleen inzetten als brandstof: bij verbranding van waterstof komt er immers geen CO2 vrij. Op termijn zal deze innovatie marktcorrigerend werken en zullen de meer vervuilende installaties van de markt verdwijnen.

Bovendien zullen deze installaties ‘carbon capture ready’ zijn. Het design voorziet immers ruimte voor de bouw van een koolstofafvanginstallatie van zodra de technologie daarvoor klaar is. INEOS is ook een partner in het Antwerp@C project, dat de mogelijkheden bestudeert voor het afvangen, transport, gebruik en opslag van koolstof in de haven van Antwerpen.

Verstevigen van de concurrentiële slagkracht van de Europese chemiesector

INEOS wijst er op dat deze investering een omwenteling betekent voor de Europese chemiesector. De laatste investeringen van deze omvang vonden allemaal plaats in China, het Midden-Oosten of de Verenigde Staten. China is geëvolueerd van een volger tot een leider, maar volgens geheel andere milieunormen dan in Europa. Deze productiesite ontwikkelen in Antwerpen, volgens de strenge milieunormen van hier, slaat dan ook de brug naar een toekomstgerichte chemische sector in Antwerpen en Vlaanderen. Project ONE zal 450 jobs creëren in de haven en tijdens de bouw zullen er 3.000 mensen aan het werk zijn.