Close
1 augustus 2019

Project ONE: verantwoorde ontwikkeling in industriële zone

https://project-one.ineos.com/wp-content/uploads/2019/08/responsible-development.jpg

Verschillende natuur- en klimaatorganisaties kondigden aan dat ze een bezwaarschrift ingediend hebben tegen het weghalen van bomen naar aanleiding van Project ONE in Lillo. INEOS begrijpt deze bezorgdheden, maar verduidelijkt ook dat het verantwoord weghalen van de bomen past binnen de normale ontwikkeling van deze industriële zone.

“We begrijpen de bezorgdheid van sommigen over onze plannen en we nemen die ter harte. Het weghalen van bomen en struiken zal op een verantwoorde wijze gebeuren”, zegt John McNally, CEO INEOS Project ONE. Zo heeft INEOS voorzien om de 22 hectare bomen ouder dan 22 jaar (die verspreid op braakliggend industrieterrein liggen) te vervangen door 55 hectare waardevol bos in Vlaanderen, wat meer is dan wettelijk verplicht.

De opdeling van de goedkeuringsprocedure in aparte delen heeft een eenvoudige verklaring: een belangrijk onderdeel daarvan is dat de verplaatsing van de fauna en flora zo kan gebeuren voor het broedseizoen. “Het laatste van de milieueffectenrapporten zal overigens een evaluatie bevatten van alle rapporten samen”, vult John McNally aan.

GRUP: industrieel havengebied

Het projectgebied valt binnen het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) Afbakening Zeehavengebied Antwerpen in de bestemmingscategorie ‘Bedrijvigheid’. Project ONE is een inbreiding van het havengebied en zal omringd worden door hogedrempel Seveso-terreinen, zoals Gunvor Petroleum Antwerpen, INOVYN Manufacturing Belgium en Bayer Agriculture. John McNally: “Het is dan ook volstrekt normaal dat het Havenbedrijf deze site industrieel wenst in te vullen, en we zijn dan ook verheugd dat we dit kunnen realiseren en zo de chemische cluster van Antwerpen te versterken”.

INEOS wijst erop dat deze investering een omwenteling betekent voor de Europese chemiesector. De 50 laatste grote investeringen in de industrie vonden allemaal plaats in China, het Midden-Oosten of de Verenigde Staten. China is geëvolueerd van een volger tot een leider, maar volgens geheel andere milieunormen dan in Europa. Deze productiesite ontwikkelen in Antwerpen, volgens de strenge milieunormen van hier, slaat dan ook de brug naar een toekomstgerichte chemische sector in Antwerpen en Vlaanderen. Project ONE zal 450 jobs creëren in de haven en tijdens de bouw zullen er 3.000 mensen aan het werk zijn.