Close
28 juli 2023

Project ONE: we zetten door!

https://project-one.ineos.com/wp-content/uploads/2023/07/ineos-project-one-permit.jpg

“Grit” is ingebakken in het DNA van INEOS.

Het staat voor volharding en strijdbaarheid. Niet opgeven, ook als het moeilijk gaat. In de wielersport ook wel bekend als ‘grinta’.

Al bijna vijf jaar probeert INEOS in Vlaanderen een vergunning te bekomen voor Project One, een ethaankraker die de petrochemiecluster in Antwerpen fundamenteel vernieuwt met een ecologische voetafdruk die minder dan de helft bedraagt van de beste gelijkaardige installatie vandaag. De kraker zal ethyleen produceren, een van de meest gebruikte basischemicaliën voor ontelbare en onmisbare toepassingen waar ieder van ons, zonder erbij stil te staan, gebruik van maakt. Door productie van basisgrondstoffen lokaal te verankeren, verhogen we ook de kans dat volgende stappen in de waardeketen hier behouden blijven met hoogwaardige jobs in de maakindustrie.

Project ONE is de enige greenfield investering van zijn soort en grootste investering in de Europese chemie in 25 jaar. Een ‘future-proof’ installatie ook, want in staat om klimaatneutraal te worden door 100% op low-carbon waterstof te draaien, zodra deze voorradig is. Een project dat fundamentele vernieuwing teweegbrengt in de chemische cluster in Antwerpen, dé economische motor van Vlaanderen. Dergelijke installaties worden nu elders ter wereld gerealiseerd. In de Verenigde Staten alleen al werden er recent 20 Project ONE’s gebouwd.

De vernietiging van de vergunning door de Raad van Vergunningsbetwistingen van vorige week donderdag sloeg dan ook in als een bom. In de eerste plaats bij alle betrokken medewerkers in Vlaanderen. Maar ook wereldwijd waar duizenden mensen een bijdrage leveren om ons project te realiseren. Onze ingenieurs, wetenschappers en operators zijn trots om aan zo’n baanbrekende installatie op eigen bodem te kunnen werken, een fabriek die ze from scratch kunnen opbouwen zonder daarvoor naar het buitenland te moeten emigreren. En waar zij en volgende generaties kunnen werken. Bij uitbreiding is het ook een opdoffer voor alle toeleveranciers en aannemers die bij ons project betrokken zijn en trots zijn dit mee tot stand te mogen brengen.

De afgelopen week hebben we de uitspraak van de Raad in detail bestudeerd en hebben we samen met onze stakeholders mogelijke volgende stappen in kaart gebracht. De Vlaamse en Federale Regering blijven het project steunen en hebben ons verzekerd van hun engagement om mee te zoeken naar oplossingen. Dat sterkt ons om verder te gaan met het project, terwijl we de vergunningsproblematiek oplossen.

De enorme ontgoocheling van vorige week heeft plaats gemaakt voor opluchting en strijdbaarheid, nu het project alsnog een kans krijgt. Wij zullen ook zelf onze verantwoordelijkheid nemen uiteraard. De aanvraag voor PROJECT ONE werd 2 jaar lang voorbereid door erkende MER- en veiligheidsexperten, door ervaren ingenieurs en architecten. Het project-MER is meer dan 1.000 pagina’s lang. Het werd door alle bevoegde adviserende instanties, inclusief Team MER en het Agentschap Natuur en BOS, gunstig geadviseerd. De aanvraag omvat talrijke studies om aan te tonen dat elke best beschikbare technologie wordt toegepast. Niettegenstaande al dit studiewerk, zullen we de opmerkingen van de Raad ter harte nemen.

Het is noodzakelijk dat de stikstofruimte die nu wordt ingenomen door bestaande vervuilender installaties vrijgemaakt wordt voor nieuwe installaties die de best beschikbare technieken toepassen en veel betere cijfers kunnen voorleggen.

Om het nog even tastbaar te maken wat de stikstofdepositie van Project ONE in het natuurgebied Brabantse Wal voorstelt: het gaat om maximaal 0,12 kg stikstof tegen een achtergrond van 33 kg per hectare op jaarbasis afkomstig van andere bronnen. 0,12 kg stikstof. Dat is het equivalent van 3 BBQs.

Het signaal lijkt aangekomen dat er acute nood is aan meer rechtszekerheid in Vlaanderen en België. Een regio die het al lastig heeft om zich concurrentieel op te stellen ten aanzien van regio’s waar het kostenvoordeel voor energie en arbeid veel groter is. Een eerste positieve stap is gisteren gezet met het oog op het versneld goedkeuren van het stikstofdecreet langs parlementaire weg. Wij verwachten geen voorkeursbehandeling, maar wel duidelijke voorwaarden waaraan we zullen voldoen.

We gaan er weer met ‘grinta’ en ‘grit’ tegenaan.