Close

Nieuw leven voor gebruikt materiaal

https://project-one.ineos.com/wp-content/uploads/2020/12/recyclage.jpg

Kunststoffen zijn ook na gebruik waardevolle materialen. Recente initiatieven, zoals de uitbreiding van de blauwe afvalzak, bieden INEOS de mogelijkheid om hier verder in te gaan. Veelgebruikte verpakkingen zoals yoghurtpotjes en champignonbakjes gaan zo een nieuw leven tegemoet. Een belangrijke evolutie die ook de VRT niet is ontgaan.

Meer recycleren dankzij nieuwe blauwe zak

Misschien gebruikt u hem vandaag al, maar alleszins komt hij er voor iedereen aan tegen midden 2021: de nieuwe, uitgebreide, blauwe zak. Ook polystyreenverpakkingen zoals yoghurtpotjes, botervlootjes en champignonbakjes zullen zo ingezameld worden voor recyclage. Door de omschakeling zouden we in ons land bijkomend 70.000 ton aan kunststofverpakkingen kunnen recycleren.

Dat is een enorme kans voor INEOS Styrolution om haar doorbraak van geavanceerde recyclage van polystyreen door te zetten. Styrolution kan al op laboratoriumschaal nieuw polystyreen produceren op basis van gerecycleerde styreen monomeren (via een proces dat depolymerisatie heet). Studies in samenwerking met een universiteit in Manchester tonen dat het maken van onze bouwstenen via dit recyclageproces resulteert in ca 50% minder broeikasgassen ten opzichte van de traditionele productie op basis van aardolie (volgens cradle-to-gate benadering).

Hoe werkt geavanceerde recyclage?

De gesorteerde kunststof uit de blauwe zak wordt vermalen tot kleine stukjes en gewassen. Deze stukjes worden daarna verhit waardoor ze versmelten tot een olieachtige bruine vloeistof. Dit zijn de vloeibaar geworden basisbouwstenen van de kunststof.

Na zuivering kunnen deze bouwstenen opnieuw ingezet worden voor de productie van gerecycleerd plastic, bijvoorbeeld voor de productie van nieuwe yoghurtpotjes of andere producten uit kunststof. Dankzij de specifieke eigenschappen van polystyreen en deze recyclagemethode kunnen we ook starten vanaf een zeer gevarieerde samenstelling van kunststoffen met bijvoorbeeld verschillende kleuren en additieven.
Op die manier geven we meerdere levens aan 1 gebruikt yoghurtpotje en houden we deze waardevolle stof zo lang mogelijk in de keten.

Verdere opschaling klaarstomen

Dit onderzoek en de pilootinstallatie voor de eerste testen worden gecoördineerd vanuit de site van Styrolution in Antwerpen, de grootste polystyreeninstallatie in Europa. Binnenkort zal met afvalverwerkingsbedrijf INDAVER een partnerschap worden aangegaan waarbij polystyreen afval wordt gerecycleerd tot zuivere styreenmonomeren. Al in 2022 zal er een demo-installatie operationeel zijn die 15.000 ton zal kunnen recycleren.

Na Duitsland en bepaald regio’s in Frankrijk, wordt België hiermee een van de voorlopers inzake polystyreen recyclage binnen Europa (en wereldwijd). Tegen 2025 gaat INEOS in alle polystyreen verpakkingen 30 procent gerecycleerd materiaal verwerken. Dit project past in de inspanningen van Styrolution om kunststofproducten te maken op basis van afval of hernieuwbare grondstoffen.

Bekijk de reportage op het VRT-journaal

Een nieuw pad: additieven verwijderen

Naast de mechanische recyclage en de hierboven beschreven geavanceerde recyclage, onderzoekt INEOS Styrolution ook de nieuwe recyclagemethode van dissolutie, of oplossing, van polystyreen. Zo ontwikkelt het bedrijf een breed scala aan recyclageoplossingen.

Dit onderzoek krijgt vorm in het “Remove2Reclaim”-project, gericht op de verwijdering van additieven uit het hierboven beschreven polystyreen en ABS (bv. gebruikt voor behuizingen van huishoudelijke toestellen zoals stofzuigers, voor speelgoed of motorhelmen). Door bijvoorbeeld het additief titaniumdioxide (witte kleurstof) te verwijderen, kunnen deze kunststoffen aan voor veel meer toepassingen hergebruikt worden dan bij mechanische recyclage.

Het project “Remove2Reclaim” ontvangt financiering van het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO) en wordt gecoördineerd door de koepel van de Vlaamse speerpuntcluster, Catalisti. Binnen die koepel slaan diverse industriële en academische spelers de handen in elkaar. Onderzoekpartners zijn onder meer de Universiteit Gent, de KU Leuven, VITO en Centexbel (Kortrijk-Gent). INEOS Styrolution is één van de vijf industriepartners in dit project.

Ook het onderzoek naar de volledige recyclage van ABS is volop aan de gang. INEOS Styrolution gaat voor dit ‘LIFE ABSolutely Circular’ project samenwerken met afvalbeheerder Indaver (link persbericht invoegen – kan vanaf donderdag aanstaande). Zij willen recyclagetechnologieën ontwikkelen om ABS te produceren op basis van gerecycleerde grondstoffen. De huidige laboratoriumopstelling zal worden opgeschaald naar een demo-installatie en uiteindelijk gecommercialiseerd. Het project kan rekenen op financiering van het EU LIFE-programma, het financieringsinstrument van de Europese Unie voor milieu en doeltreffend hulpbronnengebruik.

LEUK VERHAAL? Delen maar!