13 november 2020

Reactie bij schorsing vergunning voorbereidende werken door raad voor vergunningsbetwistingen

https://project-one.ineos.com/wp-content/uploads/2020/11/roadmap.jpg

INEOS is ontgoocheld over de uitspraak van de Raad voor Vergunningsbetwistingen van vandaag die ingaat tegen de beslissing van Minister Demir om INEOS de vergunning toe te kennen voor de voorbereidende werken van Project ONE.

Er waren technische motieven die het opsplitsen van de aanvraag rechtvaardigden waarvoor we gunstige adviezen hebben ontvangen van alle betrokken adviesorganen. Er werd bovendien een vooruitblik gegeven op de milieu-effecten van de te bouwen installaties.

Bijkomend hebben we uitzonderlijke maatregelen genomen om de gerooide bomen te compenseren die de wettelijke verplichtingen ruim overstijgen. Als allereerste bedrijf in Vlaanderen engageert INEOS zich bovendien om het verlies van koolstofvoorraad integraal te compenseren op Vlaams grondgebied.

Dit is een voorlopig arrest. We wachten het definitieve arrest ten gronde af. We nemen intussen de tijd om de opmerkingen van de Raad door te nemen en zullen hieraan tegemoet komen wanneer we de vergunningsaanvragen indienen voor de bouw van PROJECT ONE in de nabije toekomst.