Close

Project ONE wordt de ethaankraker met de laagste koolstofafdruk in Europa

https://project-one.ineos.com/wp-content/uploads/2021/07/laagste-koolstofafdruk.jpg

­­­­­Met Project ONE bouwt INEOS een volledig nieuwe stoomkraker in Antwerpen. We leggen zo de lat hoger voor iedereen met onze lage CO2-uitstoot.Om dit alles in perspectief te plaatsen, moeten we kijken naar het Europese systeem van handel in emissierechten. Dat kwam er om de uitstoot van CO2 terug te dringen en de klimaatopwarming tegen te gaan.

Het systeem stimuleert de industrie om minder uit te stoten. Er is een plafond dat bepaalt hoeveel alle bedrijven samen jaarlijks mogen uitstoten. En dat plafond daalt in de loop der jaren, zodat ook de totale uitstoot afneemt.

Het emissiehandelsysteem werkt met afzonderlijke maatstaven voor elke industrie. Ook voor stoomkrakers is er een maatstaf. Wie evenveel of minder uitstoot, wordt beloond. Wie de lat niet haalt, moet bijkomende emissierechten betalen of meer investeren in duurzame maatregelen.

Wanneer we Project ONE vergelijken met andere installaties, zien we dat onze stoomkraker binnen zijn categorie stukken beter presteert met zijn zeer lage koolstofafdruk per ton product.

  • De 10% beste stoomkrakers vandaag stoten 2 keer zoveel uit als Project ONE.
  • De gemiddelde stoomkraker in Europa stoot 3 keer zoveel uit.
  • En de slechtste zelfs 5 keer zoveel.

Wat betekent dat nu voor klanten van INEOS? Wel, wanneer zij gebruikmaken van producten van Project ONE, zal hun koolstofvoetafdruk met meer dan 2 miljoen ton per jaar verminderen. Dat is gelijk aan de jaarlijkse uitstoot van maar liefst 1,6 miljoen wagens.

Maar dat is niet alles Aangezien de uitstoot van Project ONE zo laag is, zal de huidige maatstaf zo’n 15% lager komen te liggen.

Dat betekent dat al die andere stoomkrakers onder druk komen te staan: zij moeten hun emissies verminderen of bijkomende uitstootrechten aankopen.

En op die manier zorgt Project ONE ervoor dat alle stoomkrakers klimaatvriendelijker worden.

LEUK VERHAAL? Delen maar!