Close

Roadmap richting klimaatneutraliteit

https://project-one.ineos.com/wp-content/uploads/2020/11/roadmap.jpg

De Europese doelstelling om als continent klimaatneutraal te worden tegen 2050, vraagt van elkeen een stevige inspanning. INEOS draagt hier graag aan bij. Daarom kondigt het haar engagement aan om haar Antwerpse vestigingen, inclusief Project ONE, tegen 2050 klimaatneutraal te maken. Dat past in het streefdoel van Europa om de broeikasgasuitstoot tegen 2030 met 55% te verlagen ten opzichte van de cijfers van 1990.

Om haar engagement kracht bij te zetten werkte INEOS een plan uit om klimaatneutraliteit te bereiken. “We hebben een duidelijke en realiseerbare ‘road-map’ ontwikkeld die aantoonbaar zal bijdragen tot de koolstofreductie van onze vestigingen door de inzet van hernieuwbare energie en ‘groene warmte’, het hergebruik van waterstof en CO2, verdere investeringen in elektrificatie en waar mogelijk de omschakeling naar gerecycleerde of bio-gebaseerde grondstoffen”, stelt Hans Casier, CEO van INEOS Belgium.

Een belangrijke piste richting klimaatneutraliteit is de omschakeling naar duurzamere brandstoffen en de inzet van hernieuwbare energie opdrijven. “Onze investering zal significante reducties teweegbrengen”, stelt Casier. “De focus ligt daarbij in eerste instantie op brongerichte oplossingen veeleer dan de afvang en opslag achteraf, hoewel dit laatste voor ons belangrijk kan blijven in de eerstvolgende jaren.

Naast nieuwe initiatieven zullen ook al gelanceerde projecten een centrale rol spelen in de ambities van INEOS. Zo voorziet INEOS een verdere optimalisatie van de huidige activiteiten van koolstofopvang en -valorisatie in Zwijndrecht en verdere samenwerking in projecten rond industriële restwarmte en groene stoomnetwerken in de Antwerpse regio (INEOS is een pionier in het stoomnetwerk van ECLUSE in Doel). Via de bouw van de demonstratie-plant van het ambitieuze ‘Power to Methanol’-project zal INEOS dan weer inzetten op duurzame methanol en doorgedreven elektrificatie van onze processen.

Al deze activiteiten zullen geruggensteund worden door een aanhoudende focus op de verbetering van de energie- en grondstoffenefficiëntie van onze processen. We doen deze oefening ook actief voor al onze activiteiten en vestigingen om de broeikasgasemissies significant te verminderen,” vertelt Casier. Om deze reden wil INEOS waterstof, dat tot op heden een ‘co-product’ was, integreren in haar kernactiviteiten. Deze revolutionaire, duurzame energiedrager kan gebruikt worden voor de productie van energie, warmte, transport en industriële toepassingen.

Met dit actieplan engageert INEOS zich om belangrijke inspanningen te leveren in het belang van haar klanten, de lokale gemeenschappen en bij uitbreiding onze planeet. Het moet ervoor zorgen dat INEOS competitief én duurzaam kan blijven opereren, rekening houdend met de evoluerende verwachtingen van de maatschappij.

LEUK VERHAAL? Delen maar!