Close

Zero pelletverlies?
Zo doen we dat.

https://project-one.ineos.com/wp-content/uploads/2020/04/pellterverlies-min.jpg

Op de bestaande site van INEOS in Lillo produceren we twee belangrijke kunststoffen: polyethyleen en polypropyleen. En dat in de vorm van kleine korrels of ‘pellets’. Tijdens het overladen en het transport durven die weleens verloren te gaan. Of ze schadelijk zijn voor de omgeving en welke maatregelen we nemen om te voorkomen dat ze verloren gaan? Daar vertelt Supply Chain Manager Philippe Neirynck je graag meer over.

Zero Pellet Loss, een zaak van ons allemaal

“Binnen het Ocean Clean Sweep-programma werd het Zero Pellet Loss-initiatief gelanceerd – een pact om de krachten te bundelen en te voorkomen dat plastic pellets in de omgeving terechtkomen. Samen met andere bedrijven uit de industrie en de Antwerpse haven ondertekenden we dit manifest. En daar blijft het niet bij.”

We verplichten ook onze partners, leveranciers, transporteurs om dit pact mee te ondertekenen. Alleen kunnen we het niet doen, we hebben elkaar nodig.

“Onze ambitie is alle korrels wegkrijgen, ook de allerlaatste”

Niet langer door de mazen van het net

Hoe kunnen deze pellets in de omgeving terechtkomen? “De plastickorrels zijn heel veerkrachtig. Bij het vullen van de trucks springen ze vaak naar boven en blijven ze op het voertuig liggen. Wanneer ze dan wegrijden van het terrein, belanden ze door de wind en snelheid op de openbare weg: in de kanalen, riolering of rivieren.”

Om dit tegen te gaan riepen we allerlei maatregelen in het leven, op verschillende vlakken.

  • Clean trucks. Pelletverlies kan onder meer gebeuren tijdens de logistieke operaties. Bij het vullen van de trucks voorzien we nu ‘kappen’ over de silobuizen, die ervoor zorgen dat pellets minder snel op de truck terechtkomen. Als onze trucks naar buiten rijden, krijgen ze een grondige controle: we vragen aan chauffeurs om met een ‘luchtpistool’ de allerlaatste pellets van hun voertuig te blazen. Daarna komt een inspecteur dit nog eens extra visueel controleren. “In het begin vroegen chauffeurs of we gek waren. Maar ja, wij willen ook die laatste 5 pellets weg voor ze naar buiten rijden. Dat is conform ons zerotolerantiebeleid.”
  • Clean land. We zorgen ervoor dat de korrels de site niet kunnen verlaten. Met filterbakken en afscheidingsputten bijvoorbeeld, die regelmatig geleegd worden. Ook met speciale omwallingsmuren geven we pellets geen kans naar buiten te waaien.
  • Clean roads. “De strook langs de Scheldelaan laten we één keer in de week opvegen door een speciale bezemwagen. Regelmatig stellen ze ons de vraag of dit wel de moeite is aangezien er amper korrels worden opgeveegd. Dat is het nu net. Mocht een van onze preventieve maatregelen toch gefaald hebben, dan is dit onze extra buffer.”
  • Awareness. “Het is een samenwerkingsproject. Er zijn allerlei profielen betrokken, van chauffeurs tot product designers. Daarom was er een algemene mentaliteitsverandering nodig. Met een grondige sensibilisering, vaak in de vorm van video’s. Het is een werk van lange adem, maar toch zien we al een groot verschil. Iedereen is ermee bezig, iedereen is overtuigd dat het noodzakelijk is. Elke persoon in de ketting is zeer oplettend en wanneer iets opgemerkt wordt dat niet oké is, reageert men onmiddellijk.”

Een toekomst zonder pelletverlies

“Het verhaal van het pelletverlies is er één van historische vervuiling. Aan de oevers van de Schelde zijn de korrels aanwezig. Dat moet aangepakt worden en we zetten echt alle middelen in om dit te voorkomen. Zo is er nu een afblaastunnel op de site die pellets in één keer wegblaast van de trucks.

De pellets op zich zijn niet schadelijk voor de mens. Maar het blijft afval en vergaat niet vanzelf.”

Jaarlijks verzamelen we ongeveer drie ton pellets op verschillende plaatsen in onze fabriek. En die krijgen een tweede leven. Ze worden verwerkt in minder hoogwaardige toepassingen: rioleringen, vuilniszakken, potjes voor planten … Geïnteresseerde bedrijven kunnen ze aankopen tegen een lagere prijs. Hoe beter de recyclage, hoe makkelijker om in een toepassing te gebruiken.

“Kunstkorrels hebben wel degelijk een plaats in onze maatschappij, maar niet als afval. We zijn tegen de verspilling, want daar heeft niemand iets aan. Daarom blijven we investeren in materiaal, sensibilisering en preventieve maatregelen.”

LEUK VERHAAL? Delen maar!